Otevření železniční zastávky Plzeň - Bolevec

Osobní vlak zatím budoucí zastávkou jen projíždí 10. 1. 2004 Budoucí zastávka ČD v Bolevci 10. 1. 2004 Zastávka ČD Plzeň Bolevec byla vybudována nedaleko tramvajové konečné linky č. 1, aby jí mohli využívat nejen bolevečtí, ale aby zde byl umožněn i přestup z vlaku na tramvaj či naopak. Tyto dvě fotografie ještě zachycují nedokončenou zastávku v lednu 2004. Všechny vlaky zde ještě projíždí.

V dopoledních hodinách v úterý 23. 3. 2004 proběhlo v Bolevci slavnostní otevření železniční zastávky za účasti představitelů města i kraje. Při příležitosti slavnostního otevření byl vypraven zvláštní vlak tažený parní lokomotivou (310.072) a po tramvajových kolejích se vydala zase Křižíkova osmnáctka.

Zvláštní vlak při slavnostním otevření zastávky Plzeň - Bolevec 23. 3. 2004 Historická tramvaj - Křižíkova osmnáctka z roku 1899 v Bolevci při slavnostním otevření železniční zastávky 23. 3. 2004 Slavnostní otevření zastávky ČD Plzeň - Bolevec - 23. 3. 2004 Slavnostní otevření zastávky ČD Plzeň - Bolevec - 23. 3. 2004 Slavnostní otevření zastávky ČD Plzeň - Bolevec - 23. 3. 2004

© Jan Šlehofer

Úvod