Nová železniční zastávka Plzeň - Zadní Skvrňany

Součástí optimalizace III. železničního koridoru bylo i vybudování nové železniční zastávky v sídlišti Skvrňany. Budování zdějšího koridoru se neobešlo bez nepříjemných zásahů do terénu, ze kterých jako obvykle místní obyvatelé nebyli příliš nadšeni. Za své vzaly i některé, do té doby pro rekreaci využívané, cesty při trati. Dnes se již při nevkusných protihlukových zdech bude procházet málokdo. Na mnohých místech se zdají až zbytečné, neboť železnici od sídliště odděluje pás jehličnatých stromů. Případně mohly být protihlukové zdi vystavěny alespoň decentnějším způsobem, např. mohly být místy prosklené.

Most přes budoucí západní okruh 26. 11. 2006 Most přes budoucí  komunikaci v sídlišti Skvrňany 10. 6. 2006 Z hlediska bezpečnosti by však měla být nyní situace výrazně lepší, neboť přístup na trať je místy prakticky nemožný. Vybudovány zde byly nové podchody, lávka, mosty, včetně toho přes budoucí silniční západní okruh. Na těchto stavbách se finančně podílelo město Plzeň.

Následují fotografie zachycující průběh výstavby skvrňanské železniční zastávky.

Budoucí zastávka Zadní Skvrňany - 10. 6. 2006 Pohled z vlaku na budoucí podchod a zastávku ve Skvrňanech 25. 6. 2006 Podchod s budoucí zastávkou 1. 7. 2006
Rychlík projíždí kolem budoucího podchodu a zastávky 30. 7. 2006 Rostoucí nástupiště ve směru Plzeň - 30. 7. 2006 Nástupiště ve směru Plzeň, ještě bez kolejí 30. 7. 2006

Zastávka Plzeň - Zadní Skvrňany byla uvedena do provozu zcela potichu v poslední červnový den roku 2007. Zastávka leží v tarifní zóně P integrované dopravy a pro cestu do Plzně je tedy možnou používat "tramvajenku". Bohužel jsou zatím díky koridorizaci běžná zpoždění a tak se tento způsob dopravy ve směru Skvrňany - Centrum příliš časově nevyplatí. Zastávku však od počátku využívají skvrňanští při cestách za rekreací směrem k přehradě Hracholusky. Město Plzeň plánuje vybudovat u této železniční zastávky autobusové obratiště, pravděpodobnou pro linku směr Borská pole.

Zastávka Zadní SKvrňany již v provozu - příjezd vlaku od Plzně - 1. 7. 2007 Zastávka Zadní SKvrňany již v provozu - cestující nastupují do vlaku směr Cheb - 1. 7. 2007 Zastávka Zadní SKvrňany již v provozu - cestující nastupují do vlaku směr Cheb - 1. 7. 2007
Přístupová cesta s podchodem - 1. 7. 2007 Přístupová cesta k nástupišti ve směru na Plzeň Vlak míříci do Plzně - 1. 7. 2007

© Jan Šlehofer

Úvod